Doprava zdarma při nákupu nad 1500 Kč

Odhalte se včas: Rozhovor s MUDr. Liborem Kmentem o prsních implantátech po rakovině prsu

Operace a odstranění prsní tkáně se nevyhne velké části žen s diagnózou rakoviny prsu. Některé se rozhodnou žít s novou podobou své hrudi a cítí se tak dobře. Jiné však svá prsa postrádají a podstupují rekonstrukci prsou. Jak takový zákrok vypadá, co při něm pacientky čeká a obnáší pro onkologické pacientky nějaké riziko navíc? Na tyto otázky na následujících řádcích odpoví plastický chirurg MUDr. Libor Kment.

Jak se léčí rakovina prsu

Diagnózu rakoviny prsu si ročně vyslechne přibližně 7 200 českých žen. Zhruba 1 600 žen ročně v ČR nemoci podlehne. Šanci na vyléčení zvyšuje prevence a pokrok v léčebných metodách. Jak taková léčba probíhá?

Fotky na blog_2

Po potvrzení nálezu čeká ženu vstupní vyšetření u onkologa. To slouží k probrání situace, možnostech léčby a vzájemnému poznání jak po medicínské, tak osobní stránce. Jako u většiny onemocnění vyžadujících delší léčbu je také v případě rakoviny prsu nesmírně důležité, aby pacientka svému lékaři plně důvěřovala. Onkolog na základě získaných informací navrhne optimální léčbu na míru s přihlédnutím k potřebám a preferencím své pacientky.

Dalším krokem je chirurgický zákrok, k němuž se přistupuje co možná nejdříve. O rozsahu zákroku rozhoduje individuální zdravotní stav. Při velmi příznivém scénáři stačí chirurgicky odstranit nádor se zachováním prsu. Často se však musí přistoupit k mastektomii čili k odstranění celého postiženého prsu. Při operaci se rovněž lékaři zabývají rizikovými uzlinami, jejichž zachování či odstranění opět podléhá zdravotnímu stavu nemocné ženy.

Při léčbě rakoviny prsu se využívá metod radioterapie (ozařování) prsu, chemoterapie, hormonální léčby a biologické léčby. Systém léčby však nelze striktně unifikovat a zobecňovat. Vždy záleží na konkrétním případu. Při sestavování léčebného plánu se zohledňuje rodinná anamnéza, anamnéza jedince, momentální fyzická kondice, případná reakce na některou metodu v minulosti atp.

 

„Kdy můžu podstoupit rekonstrukci prsu?“

Pakliže žena musí podstoupit mastektomii, pravděpodobně se potýká také s otázkou, zda si nechat poprsí zrekonstruovat. V tomto případě existují jen správné odpovědi - odmítnutí zákroku i jeho absolvování je v pořádku, pakliže to tak sama žena cítí. V laickém prostoru se ovšem vznáší oblak mnoha pochybností a mýtů, které mohou od operace prvoplánově odrazovat i ty dámy, jež rekonstrukci vnímají jako vhodný krok. Existuje pro taková tvrzení v odborných kruzích faktická opora?

Na nejzásadnější otázky ohledně rekonstrukce prsu jsme se proto zeptali toho nejpovolanějšího - plastického chirurga MUDr. Libora Kmenta z pražské kliniky estetické medicíny Esthé, který v oboru působí již od roku 1999 a patří mimo jiné mezi členy týmu Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu.mudr.libor kment_1

Pane doktore, pokud žena prodělá rakovinu prsu a je jí odstraněno, kdy nejdřív může podstoupit rekonstrukci?
Naplánování rekonstrukce hlavně záleží na doporučení a schválení onkologa nebo případně mammologa. Záleží na typu nádoru, stadiu onemocnění, věku pacientky, stavu prsů před operací, potřebě další léčby jako je ozařování. Lze provádět rekonstrukce okamžitě při odstraňování prsu nebo jeho části i odloženě za různě dlouhou dobu. Postupuje se podle doporučení specialisty.

Jak probíhá samotná rekonstrukce prsu?
Těch možností je spousta, jde o individuální záležitost. Rekonstrukce se provádí buď silikonovým implantátem, vlastní tkání, nebo kombinací obojího. Typů rekonstrukcí existuje mnoho. Někdy jde o operace velice jednoduché, krátké a pacientku nezatěžující, v jiných případech o velké mnohahodinové mikrochirurgické zákroky.

Jsou nějaká omezení pro ženy po rakovině? Například nějaké nevhodné materiály nebo typy prsních implantátů?
Pro ženy po rekonstrukci? Žádná větší omezení nejsou a používají se stejné materiály jako u zdravých žen.

Jak vypadá následná péče a dlouhodobý režim? Chodí ženy na nějaké kontroly? Liší se péče o ně od žen, které onemocnění neprodělaly?
Toto je zase velice individuální. Záleží na typu nádoru, přítomnosti postižení uzlin… Po chirurgické stránce přijdou pacientky na běžné pooperační kontroly například po měsíci, 3 měsících a po roce. Pacientky jsou ale dispenzarizovány dále na onkologii, kde jsou pravidelně vyšetřovány a sledovány mnoho let.

Objevují se hlasy, že implantáty nejsou pro ženy po rakovině vhodné. Jaký postoj zastáváte Vy?
To jsem neslyšel. Implantáty se používají k rekonstrukci prsů po celém světě desetiletí. Jsou pracoviště, kde upřednostňují rekonstrukce vlastní tkání. To jsou ale operace většinou mnohem náročnější a pacientky zase ohrožující a oslabující jiným způsobem.

Na co by si měly ženy dát při výběru plastického chirurga a kliniky pozor? Jak poznat kvalitního lékaře?
Je dobré si najít lékaře a pracoviště na základě doporučení a zkušeností mnoha pacientek. Pracoviště by mělo mít nějakou tradici a hlavně lékař by měl být zkušený atestovaný plastický chirurg. Měl by být členem odborných českých nebo mezinárodních společností plastické chirurgie. To by mělo dát určitou záruku, že chirurg je skutečně vystudovaný lékař a atestovaný specialista.